Trang chủ Thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Về việc gửi báo cáo tiết kiệm chống lãng phí năm 2019
06/11/2019 10: 27:21
Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 19/05/2017 của UBND tỉnh V/v ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
19/05/2017 09: 09:00
Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 06/05/2016 của UBND tỉnh V/v ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
11/05/2016 08: 52:00
Công văn sô 403/STC-KHNS4 ngày 06/02/2015 của Sở Tài chính V/v sử dụng kinh phí tiết kiệm của các cơ quan quản lý HCNN
10/02/2015 17: 00:00
Chương trình 192/CT-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
19/01/2015 15: 00:00
Chỉ thị số 29 CT/TU ngày 17/7/2014 Của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác, phòng chống tham nhũng
25/07/2014 10: 00:00
Chỉ thị Số 05/CT-UBND ngày 31/3/2010 V/v triển khai thực hiện luật trách nhiệm bồi thường của NN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
24/07/2014 17: 00:00
Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 V/v tiết giảm 10% sản lượng điện năng tiêu thụ năm 2011 đối với các công sở, cơ quan, DNNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
24/07/2014 17: 00:00
Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 14/3/2011 V/v tiết giảm 10% sản lượng điện năng tiêu thụ năm 2011 đối với các công sở, cơ quan, DNNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
24/07/2014 17: 00:00
Quyết định 1450/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 V/v ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2011-2015
24/07/2014 17: 00:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 812
Đã truy cập: 1840979