Trang chủ Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
02/12/2019 08: 43:00
Thông báo số 4438/TB-STC ngày 11/10/2019 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 9 tháng năm 2019
11/10/2019 08: 27:00
Thông báo số 2770/TB -STC ngày 08/7/2019 Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 6 tháng năm 2019
08/07/2019 10: 58:00
Thông báo số 1295/TB-STC ngày 09/4/2019 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 3 tháng năm 2019
10/04/2019 08: 03:00
Thông báo số 176/TB-STC ngày 14/01/2019 Vv công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh đến 31/12/2018
14/01/2019 13: 35:00
Thông báo số 4633/TB-STC ngày 09/10/2018 của Sở Tài chính V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 9 tháng năm 2018
10/10/2018 11: 11:00
Thông báo số 2986/TB-STC ngày 11/7/2018 của Sở Tài chính V/v công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách tỉnh 6 tháng năm 2018
16/07/2018 09: 49:00
Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
04/07/2018 14: 54:00
Thông báo số 1221/TB-STC ngày 04/04/2018 của Sở Tài chính V/v Công khai tình hình thực hiện DTNS tỉnh quý I năm 2018
05/04/2018 11: 22:00
Thông báo số 104/TB-STC ngày 11/01/2018 của Sở tài chính V/v công khai tình hình thực hiện DTNS tỉnh năm 2017
11/01/2018 10: 31:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 544
Đã truy cập: 1738759