Trang chủ Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn
Công khai dự toán NSNN năm 2024 và quyết toán NSNN năm 2022
30/12/2023 09: 36:00
Công khai dự toán NSNN năm 2024 và quyết toán NSNN năm 2022
Công khai dự toán NSNN năm 2023 và Quyết toán NSĐP năm 2021
06/01/2023 13: 59:00
Công khai dự toán NSNN năm 2023 và Quyết toán NSĐP năm 2021
Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 về việc công khai dự toán NS năm 2022 và quyết toán NS năm 2020
06/01/2022 10: 28:00
Quyết định v.v công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách
18/01/2021 15: 26:00
Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh V/v công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
24/12/2019 10: 22:00
Quyết định 5602/QĐ-UBND V/v công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toàn thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
28/12/2018 14: 45:00
Quyết định số 5208/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v công khai số liệu Quyết toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2016
02/01/2018 15: 06:00
Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 Của HĐND tỉnh V/v phê chuẩn Tổng quyết toán NSNN trên địa bàn năm 2016
31/12/2017 09: 45:00
QĐ số 749/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của UBND tỉnh V/v công bố công khai số liệu quyết toán NS năm 2011
09/08/2017 10: 00:00
Quyết định số: 622/QĐ-UBND ngày 6/3/2015 của UBND tỉnh V/v Công bố công khai số liệu Quyết toán Ngân sách năm 2013
09/08/2017 10: 00:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 416
Đã truy cập: 1886139