Trang chủ Dự toán NSĐP trình HĐND
Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trình Hội đồng nhân dân tỉnh
01/12/2023 15: 29:00
Công khai thực hiện dự toán 2022 và dự toán 2023 trình HĐND tỉnh
02/12/2022 10: 21:00
Công khai thực hiện dự toán 2022 và dự toán 2023 trình HĐND tỉnh
Xin ý kiến dự thảo báo cáo dự toán NSNN năm 2023 trình HĐND tỉnh
07/11/2022 10: 29:00
Xin ý kiến dự thảo báo cáo dự toán NSNN năm 2023 trình HĐND tỉnh
Công khai dự toán trình HĐND tỉnh năm 2022 và Tình hình thực hiện dự toán năm 2021
04/12/2021 11: 16:00
Thông báo góp ý cho dự thảo dự toán ngân sách năm 2022 trình HĐND tỉnh
19/11/2021 17: 05:00
Thông báo Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình HĐND tỉnh
04/12/2020 13: 52:00
Báo cáo ngân sách giành cho công dân năm 2020
26/12/2019 15: 48:56
BÁO CÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020 TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
04/12/2019 15: 33:00
Tờ trình số 8692/TTr-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
27/11/2018 15: 02:00
Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch tài chính -...
Tờ trình số 8967/TTr-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh V/v đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2017; Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020 và phương án giáo DT năm 2018
01/01/2018 12: 28:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 77
Đã truy cập: 1897333