Tiêu đề Thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời
Cơ quan Sở Tài Chính
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Quản lý Công Sản
Nội dung

 * Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra , tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ  sở hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ  trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện

           - Thành phần hồ sơ, gồm: Đơn vị phải di dời lập Hồ sơ gửi cơ quan chủ quản, gồm:

+ Văn bản đề nghị hỗ trợ đào tạo nghề (bản chính);

+ Quyết định phê duyệt phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của cấp có thẩm quyền (bản photocopy);

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư tại vị trí mới của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (bản photocopy);

+ Danh sách lao động tuyển mới (bản chính);

+ Quyết định tiếp nhận, Hợp đồng lao động của người lao động tuyển mới (bản photocopy);

+ Xác nhận của chủ tài khoản và Kho bạc nhà nước về số tiền thu được từ vị trí cũ tại thời điểm đề nghị hỗ trợ đào tạo nghề (bản chính);

+ Các giấy tờ có liên quan khác (bản photocopy).

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          * Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ.

          - Tại UBND tỉnh: 08 ngày;

          - Tại Sở Tài chính: 07 ngày.

          * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Doanh nghiệp phải di dời thực hiện lập hồ sơ hỗ trợ đào tạo nghề.

          * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cơ quan trình Chủ tịch UBND tỉnh: Sở Tài chính

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Sở, ban, ngành hoặc UBND cấp huyện đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý.

+ Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị đối với doanh nghiệp phải di dời.

          * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

          Quyết định phê duyệt hỗ trợ đào tạo nghề của cấp có thẩm quyền.

          * Phí, lệ phí (nếu có): không có

          * Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không có

          * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

          * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

- Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg.

Tệp tin đính kèm


Các thủ tục liên quan


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 653
Đã truy cập: 1810137