Tiêu đề Thủ tục hoàn trả vốn ứng trước cho đơn vị phải di dời đã thực hiện ứng trước vốn
Cơ quan Sở Tài Chính
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Quản lý Công Sản
Nội dung

 * Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra , tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ  sở hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ  trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện

          - Thành phần hồ sơ: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời có:

Văn bản đề nghị chủ tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) làm thủ tục hoàn trả vốn ứng trước (bản chính);

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          * Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của đơn vị phải di dời.

          * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời

          * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền thực hiện và quyết định: Sở Tài chính.

          * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản tạm giữ.

          *Phí, lệ phí (nếu có): Không

          * Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

          * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

          * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg.

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 108
Đã truy cập: 1804886