Tiêu đề Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Cơ quan Sở Tài Chính
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Quản lý Công Sản
Nội dung

 * Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Sở Tài chính để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài chính.

- Sở Tài chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ  sở hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Sở Tài chính nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ  trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua đường bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị xác lập sở hữu nhà nước (bản chính).

+ Tài liệu liên quan đến công trình đề nghị xác lập sở hữu nhà nước (bản sao).

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          * Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày Sở Tài chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

           - Tại Sở Tài chính: 07 ngày

           - Tại UBND tỉnh: 08 ngày 

          * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có công trình.

          * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

          + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh

          + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

          * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

          Quyết định xác lập sở hữu Nhà nước của UBND cấp tỉnh đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

          * Phí, lệ phí (nếu có): không có

          * Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

          * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các trường hợp được xác lập sở hữu nhà nước đối với các công trình thảo mãn điều kiện:

          + Công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước hoặc không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thực hiện chuyển giao cho Nhà nước;

          + Công trình được đầu tư theo hình thức Hợp đồng dự án khi hết hạn Hợp đồng thực hiện chuyển giao cho Nhà nước;

          + Các trường hợp phải xác lập sở sở hữu nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

          + Công trình hình thành từ các nguồn khác nhau nhưng không xác định được chủ sở hữu hoặc công trình không rõ nguồn gốc.

          * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 461
Đã truy cập: 1806637