Tiêu đề Thủ tục báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Cơ quan Sở Tài Chính
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Quản lý Công Sản
Nội dung

 * Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Sở Tài chính để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài chính.

- Sở Tài chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ  sở hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Sở Tài chính nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ  trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo kê khai

* Báo cáo kê khai lần đầu: Mẫu số 01-BC/CTNSNT (bản chính).

* Báo cáo kê khai bổ sung (bản chính)

 Thay đổi thông tin về đơn vị quản lý công trình: Mẫu 02-BC/CTNSNT.

 Thay đổi thông tin về công trình: Mẫu số 03- BC/CTNSNT.

 Xóa thông tin trong CSDL về công trình: Mẫu số 04- BC/CTNSNT.

- Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về khai thác công trình: Mẫu 05-BC/CTNSNT (bản chính).

+ Bản sao các giấy tờ có liên quan đến công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

           - Số lượng hồ sơ: 03 bộ

          * Thời hạn giải quyết: 05 ngày

          * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

          * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

           - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

           - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

          * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào các báo cáo kê khai.

          * Phí, lệ phí (nếu có): Không

          * Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Báo cáo kê khai lần đầu theo Mẫu số 01-BC/CTNSNT ban hành kèm theo Thông tư 54/2013/TT-BTC.

          - Báo cáo kê khai bổ sung:

          + Thay đổi thông tin về đơn vị quản lý công trình theo Mẫu số 02-BC/CTNSNT ban hành kèm theo Thông tư 54/2013/TT-BTC.

          + Thay đổi thông tin về công trình theo Mẫu số 03-BC/CTNSNT ban hành kèm theo Thông tư 54/2013/TT-BTC.

          + Xóa thông tin trong CSDL về công trình theo Mẫu số 04-BC/CTNSNT ban hành kèm theo Thông tư 54/2013/TT-BTC.

          - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về khai thác công trình theo Mẫu số 05-BC/CTNSNT ban hành kèm theo Thông tư 54/2013/TT-BTC.

          * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

          * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

 


Tệp tin đính kèm

Bieu mau.doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 441
Đã truy cập: 1846216