Tiêu đề Thủ tục ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý
Cơ quan Sở Tài Chính
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Quản lý Công Sản
Nội dung

 * Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra , tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ  sở hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ  trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện

          - Thành phần hồ sơ: Đơn vị phải di dời lập Hồ sơ gửi cơ quan chủ quản, gồm:

+ Văn bản đề nghị ứng trước vốn; trong đó nêu rõ lý do, nhu cầu và số vốn đề nghị ứng trước (bản chính);

+ Quyết định phê duyệt phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của cấp có thẩm quyền (bản photocopy);

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư tại vị trí mới của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (bản photocopy);

+ Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bản chính);

+ Nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc tiếp nhận vốn từ ngân sách nhà nước vào doanh nghiệp (bản chính);

+ Các giấy tờ có liên quan khác (bản photocopy).

           - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          * Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của đơn vị phải di dời

          - Tại UBND tỉnh: 08 ngày;

          - Tại Sở Tài chính: 07 ngày.

          * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

           Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thực hiện lập hồ sơ đề nghị ứng trước vốn.

          * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trình Chủ tịch UBND tỉnh: Sở Tài chính

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Sở, ban, ngành hoặc UBND cấp huyện đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý.

+ Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị đối với doanh nghiệp phải di dời.

          * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

           Quyết định ứng trước vốn của cơ quan có thẩm quyền.

          - Phí, lệ phí (nếu có): Không

          * Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

          * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời được xem xét ứng trước vốn để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có quyết định của cấp có thẩm quyền về xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ;

2. Có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc phê duyệt dự án đầu tư tại vị trí mới theo quy định của pháp luật; trong đó có nội dung quy định nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới lấy từ nguồn vốn thu được tại vị trí cũ;

3. Đủ điều kiện ứng trước vốn đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư xây dựng công trình;

4. Trên tài khoản tạm giữ về sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Bộ, cơ quan trung ương hoặc nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi do Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính quản lý có tiền để thực hiện việc ứng trước vốn.

Mức ứng trước vốn tối đa cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời không quá 50% nguồn vốn thu được từ vị trí cũ được bố trí trong dự toán thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

           Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 192
Đã truy cập: 1844075