Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1075/STC/KHNS 12/04/2012        
911/LS-TC-GDĐT- LĐTBXH 27/03/2012 Hướng dẫn Thực hiện một số quy định về miễn, giảm học phí;hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý
911/LS-TC-GDĐT- LĐTBXH 27/03/2012 Công văn hướng dẫn Liên ngành V/v thực hiện 1 số quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.....
303/STC-SNN&PTNT 15/03/2011 Hướng Dẫn Về trình tự, thủ tục hồ sơ hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai
198/2010/TT-BTC 08/12/2010 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước Bộ Tài chính
3467/QĐ-UBND 19/11/2010 UBND tỉnh ban hành quyết định về việc xây dựng nhà văn hóa thôn (khu, làng bản) trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
3370/LN GDĐT-TC-LĐTB&XH 15/11/2010 HƯỚNG DẪN Thực hiện một số quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2010 - 2011
2228/QĐ -UBND 22/07/2010 Về việc cấp 73 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội lần thứ II
2228/QĐ - UBND 22/07/2010 Về việc cấp 73 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh để hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội lần thứ II
1756/QĐ-UBND 11/06/2010 Phê duyệt giá đất ở làm căn cứ tính tiền thuê đất cho Công ty TNHH 27/7 Uông Bí để xây dựng cảng xuất nhập vật tư tổng hợp và gia công cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng tại xã Điền Cồng, thị xã Uông Bí
2043/LN-SGDĐT-TC 06/10/2009 Hướng dẫn việc thu tiền dịch vụ dạy tin học trong các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở
155/TT-BTC 31/07/2009 Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của Công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ Bộ Tài chính
1027/QĐ-BTC 19/05/2009 V/v ban hành qui trình quản lý thu Ngân sách nhà nước theo Dự án hiện đại hoá thu, nộp Ngân sách nhà nwớc Bộ Tài chính
90/2009/TTLT-BTC-BNV 06/05/2009 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Bộ Nội vụ
833/QĐ-TC 22/04/2009 V/v ban hành nội qui tạm thời về quản lý hành chính, quản lý công sở tại cơ quan Sở tài chính Sở Tài Chính
833/QĐ-TC 22/04/2009 V/v ban hành nội qui tạm thời về quản lý hành chính, quản lý công sở tại cơ quan Sở tài chính
694/TC/NS 10/04/2009 Giao ban trực tuyến khối Tài chính-Ngân hàng quí I/2009 Sở Tài Chính
694/TC/NS 10/04/2009 Giao ban trực tuyến khối Tài chính-Ngân hàng quí I/2009
129/QĐ-TC 02/01/2009 V/v ban hành qui chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài chính Quảng Ninh Sở Tài Chính
129/QĐ-TC 02/01/2009 V/v ban hành qui chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài chính Quảng Ninh
51/2008/QĐ-BTC 14/07/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách Bộ Tài chính
90/2007/QĐ-BTC 26/10/2007 Về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách Bộ Tài chính
1/LT/TC-KB-LDLĐ 01/03/2005 Trích nộp 2% kinh phí công đoàn đối với cơ quan hành chính sự nghiệp
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 698
Đã truy cập: 49269305.