Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh Lĩnh vực giá Sở Tài Chính
Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Lĩnh vực giá Sở Tài Chính
Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Lĩnh vực giá Sở Tài Chính
Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (04 thủ tục) Sở Tài Chính
Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (04 thủ tục) Sở Tài Chính
Thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (04 thủ tục) Sở Tài Chính
Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (04 thủ tục) Sở Tài Chính
Trình tự xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Lĩnh vực Quản lý Công Sản Sở Tài Chính
Thủ tục ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý Lĩnh vực Quản lý Công Sản Sở Tài Chính
Thủ tục báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Lĩnh vực Quản lý Công Sản Sở Tài Chính
Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính Lĩnh vực Quản lý Công Sản Sở Tài Chính
Trình tự, thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước Lĩnh vực Quản lý Công Sản Sở Tài Chính
Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới Lĩnh vực Quản lý Công Sản Sở Tài Chính
Thủ tục báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Lĩnh vực Quản lý Công Sản Sở Tài Chính
Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Lĩnh vực Quản lý Công Sản Sở Tài Chính
Thủ tục hoàn trả vốn ứng trước cho đơn vị phải di dời đã thực hiện ứng trước vốn Lĩnh vực Quản lý Công Sản Sở Tài Chính
Thủ tục hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di dời Lĩnh vực Quản lý Công Sản Sở Tài Chính
Thủ tục hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời Lĩnh vực Quản lý Công Sản Sở Tài Chính
Thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời Lĩnh vực Quản lý Công Sản Sở Tài Chính
Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Lĩnh vực Ngân sách Sở Tài Chính
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 472
Đã truy cập: 1845682