V.v hướng dẫn quyết toán các nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và các nhiệm vụ khác theo quản lý chuyên ngành sử dụng nguồn chi thường xuyên của NSNN
22/10/2021 14: 39:08
V.v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2021 phục vụ phiên họp UBND tỉnh thường kỳ Tháng 10/2021
22/10/2021 13: 55:34
Thông báo: Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách tỉnh 9 tháng năm 2021
14/10/2021 14: 30:10
sinh hoạt thực tế Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn Xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái
05/10/2021 15: 57:59
Quyết định: V.v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 của Sở Tài chính
04/10/2021 15: 41:00
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022 – 2024
30/08/2021 13: 28:00
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm...
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 24-QĐ/TW, Quyết định số 23-QĐ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng;
26/08/2021 15: 17:00
Về việc thông báo bán tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân
25/08/2021 08: 45:42
Thông tư mới Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công
18/08/2021 08: 09:23
Về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch kinh doanh dịch vụ lưu trú do dịch Covid-19.
13/08/2021 16: 11:22
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 555
Đã truy cập: 1129246