Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của Sở Tài chính
11/05/2022 15: 41:51
Sinh hoạt chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
10/05/2022 11: 25:38
V/v đăng tải Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh
10/05/2022 11: 17:31
Báo cáo: Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 04/2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 05/2022
05/05/2022 14: 57:52
Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
22/04/2022 16: 42:16
V/v công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đến 31/3/2022 trên địa bàn tỉnh
21/04/2022 09: 48:50
Tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý I năm 2022
08/04/2022 15: 44:00
Báo cáo: Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 03/2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 04/2022
07/04/2022 15: 21:00
V.v tham gia ý kiến đối với dự thảo tờ trình và Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
18/03/2022 16: 39:39
Báo cáo: Tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 02/2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2022
07/03/2022 09: 15:13
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 791
Đã truy cập: 1319550