Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
24/03/2020 09: 53:03
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân (lần 3)
19/03/2020 14: 24:08
Thông tư số 93/2019/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
06/03/2020 08: 43:02
Báo cáo số 826/BC-STC ngày 05/3/2020 về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá thang 02/2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2020
05/03/2020 14: 11:00
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân
27/02/2020 14: 23:01
Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 2019; phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020
10/02/2020 09: 53:42
Báo cáo tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 1/2020 phương hướng nhiệm vụ tháng 2/2020
07/02/2020 16: 15:35
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 12 tháng năm 2019
05/02/2020 10: 02:27
Thông báo bán tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân
04/02/2020 13: 53:11
Về việc báo cáo kết quả tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Thông tư số 145/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2017/TT-BTC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2019
22/01/2020 10: 38:16
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1077
Đã truy cập: 49269701.