Quyết định số 1460/QĐ-STC ngày 08/04/2020 V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2020 của Sở Tài chính
08/04/2020 20: 43:00
Công văn số 1427/STC-QLNS ngày 03/4/2020 Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đặc thù và các chi phí khác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
07/04/2020 12: 56:00
Công văn số 1436/STC-TCĐT ngày 06/4/2020 về việc công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán Quý I/2020 trên địa bàn tỉnh
07/04/2020 12: 53:40
Hướng dẫn Liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
06/04/2020 10: 08:00
Báo cáo tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 3/2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2020
03/04/2020 14: 20:47
Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
24/03/2020 09: 53:03
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân (lần 3)
19/03/2020 14: 24:08
Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh
16/03/2020 10: 36:00
Thông tư số 93/2019/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
06/03/2020 08: 43:02
Báo cáo số 826/BC-STC ngày 05/3/2020 về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá thang 02/2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 03/2020
05/03/2020 14: 11:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 975
Đã truy cập: 745515