Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân
27/02/2020 14: 23:01
Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 2019; phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020
10/02/2020 09: 53:42
Báo cáo tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 1/2020 phương hướng nhiệm vụ tháng 2/2020
07/02/2020 16: 15:35
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 12 tháng năm 2019
05/02/2020 10: 02:27
Thông báo bán tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân
04/02/2020 13: 53:11
Về việc báo cáo kết quả tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Thông tư số 145/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2017/TT-BTC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2019
22/01/2020 10: 38:16
Báo cáo số 245/BC-STC ngày 17/01/2020 Vv báo cáo giá cả thị trường từ ngày 31/12/2019 đến ngày 17/01/2020 (ngày 23 tết)
21/01/2020 14: 04:00
Thông báo số 205/STC-QLG&CS ngày 16/01/2020 Vv lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước
21/01/2020 14: 01:52
Quyết định số 151/QĐ-STC ngày 14/01/2020 V/v công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính
15/01/2020 13: 48:09
Quyết định số 6035/QĐ-STC ngày 31/12/2019 V/v công bố công khai dự toán ngân sách của Sở Tài chính năm 2020
31/12/2019 13: 36:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 982
Đã truy cập: 745522