Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2020
30/12/2019 08: 30:00
Báo cáo ngân sách giành cho công dân năm 2020
26/12/2019 15: 48:56
Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh V/v công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
24/12/2019 10: 22:00
Quyết định số 5389/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh V/v công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
24/12/2019 10: 18:00
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH TÀI CHÍNH - kẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020
21/12/2019 10: 28:00
V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành TW
11/12/2019 14: 46:49
Dự thảo quyết định phương án giá nước sạch của công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh
10/12/2019 11: 15:00
BÁO CÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020 TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
04/12/2019 15: 33:00
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
02/12/2019 08: 43:00
Báo cáo số 5391/BC-STC ngày 02/12/2019 về tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 11/2019 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2019
02/12/2019 08: 34:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 995
Đã truy cập: 745535