Trang chủ Tin Hoạt động
Quy định và Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh áp dụng từ ngày 01/1/2020 đến 31/12/2024.
07/01/2020 14: 14:00
Yêu cầu và Đề cương báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, thực hiện nghĩa vụ về tài nguyên nước năm 2019; kế hoạch khai thác, nhu cầu sử dụng tài nguyên nước năm 2020.
25/12/2019 08: 43:00
Yêu cầu và Đề cương báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ quy định tại Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước năm 2019.
25/12/2019 08: 38:00
Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn công nghiệp thông thường; chất thải nguy hại; bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
14/12/2019 08: 45:00
Thông báo việc thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
03/12/2019 08: 47:00
Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019.
13/11/2019 16: 36:00
Lấy ý kiến về Bãi bỏ Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Ban hành Quy định tạm thời xây dựng, xem xét và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
25/10/2019 10: 40:00
Hội thảo lần 3 lấy ý kiến tham gia về Kế hoạch, lộ trình, nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng của tỉnh Quảng Ninh
11/10/2019 09: 44:00
Hội thảo lần 2 lấy ý kiến tham gia về đề xuất cải tạo, nâng cấp và xây mới hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn của tỉnh Quảng Ninh
02/10/2019 09: 40:00
Xin ý kiến tham gia Dự thảo Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
20/09/2019 15: 05:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 647
Đã truy cập: 48769518.