Trang chủ Tin Hoạt động
Cải cách thủ tục hành chính: Cần đánh giá thực chất mức độ hài lòng và công khai kết quả đánh giá
16/11/2023 14: 48:00
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, bộ, ngành, địa phương nào đánh giá một cách thực chất sự hài...
12 triệu m3 thải than được cấp phép làm vật liệu san lấp
16/11/2023 14: 32:00
Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
16/11/2023 09: 01:00
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 24/12/2022 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị
27/10/2023 14: 03:00
Dự thảo Quy chế quản lý khoáng sản trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh
24/10/2023 16: 41:00
Quảng Ninh bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Sở thông qua thi tuyển
18/09/2023 09: 20:00
Tổ chức Chương trình tuyên truyền thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, vì một môi trường xanh không có rác
12/09/2023 16: 35:00
Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
25/08/2023 09: 05:00
Hưởng ứng Cuộc thitrực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước” trên địa bàn tỉnh năm 2023
15/08/2023 16: 11:00
UBND tỉnh Quảng Ninh Công bốkhu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
02/08/2023 14: 16:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 275
Đã truy cập: 2448060