Trang chủ Tin Hoạt động
Phổ biến, triển khai Luật Thanh tra năm 2022
21/07/2023 10: 08:00
Triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu trong mùa mưa bão
18/07/2023 14: 44:00
ý kiến Lấy ý kiến vào nội dung Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
12/07/2023 14: 23:00
điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở gắn liền với đất của 10 dự án và Quyết định phê duyệt kết quả phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Quảng Ninh
11/07/2023 10: 27:00
Hội nghị quán triệt, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động
20/06/2023 16: 40:00
Nhằm nâng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao...
Công khai số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp do Sở Tài nguyên và Môi trường thu được năm 2022
07/06/2023 09: 22:00
Lấy ý kiến nội dung bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, xã
22/05/2023 14: 18:00
Lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và nhân dân về Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quản lý Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
15/05/2023 16: 32:00
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp mặt bằng tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
27/04/2023 17: 18:00
Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, Nhiệm kỳ 2023 – 2028.
17/04/2023 15: 28:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 2565160