Trang chủ Tin Hoạt động
Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019
28/01/2019 14: 00:00
Ngày 23/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký quyết định số...
Ngày 10/12/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5091/QĐ-UBND về việc thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019
06/01/2019 07: 25:00
Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất nhất trung bình nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam
05/11/2018 17: 50:00
Đề cương báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ quy định tại Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo khai thác tài nguyên nước năm 2018
02/11/2018 10: 04:00
Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 3295/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh
28/10/2018 11: 12:00
Góp ý Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 3295/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ninh
28/10/2018 11: 12:00
Tham gia ý kiến Dự thảo Hợp phần Khoanh định hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc Đề án Khoanh định hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh, vùng cấm, hạn chế khai thác và các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất tỉnh Quảng Ninh
19/10/2018 08: 09:00
Tham gia ý kiến Hợp phần Danh mục nguồn nước nội tỉnh - Đề án khoanh định hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh, vùng cấm, hạn chế khai thác và các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất tỉnh Quảng Ninh
10/10/2018 10: 31:00
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng
01/10/2018 16: 35:00
Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật biên giới, lãnh thổ, các vấn đề trên biển và tình hình Biển Đông.
28/06/2018 18: 53:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 603
Đã truy cập: 928624