Trang chủ Thông báo các phôi giấy chứng nhận bị mất
Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Kho bạc Nhà nước Tiên Yên
10/05/2017 14: 00:00
Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ...
Thông báo Hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hoàng Tiến
09/06/2015 11: 00:00
Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-TNMT ngày 05/6/2015 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc hủy Giấy...
Thông báo phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất bị mất của UBND thành phố Móng Cái
28/11/2013 10: 00:00
Danh sách 148 phôi Giấy chứng nhận bị mất tải tại đây
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 163
Đã truy cập: 1012121