P. Quản lý Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

24/08/2017

 

 

   
   
   

 

 

 

Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng): Hà Đức Nghĩa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

- Điện thoại: 0203-383.4164

- Email: haducnghia@quangninh.gov.vn

 

   

 

 

 

 Chuyên viên: Nguyễn Anh Tuấn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QL Đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

- Điện thoại: 0203-383.4164

- Email: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Ngô Thị Hoài

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

- Điện thoại: 0203-383.4164

- Email: ngothihoai@quangninh.gov.vn
 

 

 

 

Chuyên viên: Đặng Đình Trung
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
- Trình độ LLCT: Trung cấp


- Điện thoại: 0203-383.4164
- Email: dangdinhtrung82@gmail.com

 

 

  

 Chuyên viên: Ngô Quang Vinh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

- Điện thoại: 0203-383.4164

- Email: ngoquangvinh@quangninh.gov.vn


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.  

Nhiệm vụ:

1. Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo hoạch, kế hoạch; giúp UBND tỉnh kiểm tra, thẩm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

3. Quản lý hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ theo quy định.

4. Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương.

5. Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; các ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.

6. Chủ trì tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trong nước và quốc tế trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

7. Quản lý việc lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 135
Đã truy cập: 2446925