Lãnh đạo Sở

01/07/2019

 

Giám đốc:       

 

 

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thu

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
- Trình độ LLCT: Cử nhân.
- Điện thoại: 0203-363.3027
 

          Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Sở Tài nguyên và Môi trường, trực tiếp phụ trách chỉ đạo lĩnh vực công tác:

          - Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật, công tác kế hoạch - tài chính; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định phương án sử dụng đất; công tác thanh kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác cải cách hành chính; chủ trì triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cấp Sở, chỉ số cải cách hành, chỉ số sự hài lòng của người dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi tình hình nhân dân; tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

          - Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Quy hoạch, Kế hoạch đất đai; Thanh tra; Là Giám đốc Văn phòng điều hành nghiệp vụ Quỹ bảo vệ môi trường; Thường trực Ban đền bù giải phóng mặt bằng Tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Ninh; Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh (theo QĐ số 3073/QĐ-UBNDngày 26/9/2016), thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp của tỉnh./.

 

Các Phó Giám đốc: 

 

 

Phó giám đốc: Cao Văn Chiến

- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Cao cấp.
- Điện thoại: 0203-383.3103
 

          - Phụ trách công tác quản lý tài chính công; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đo đạc bản đồ và viễn thám; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đăng ký đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thường trực Hội đồng cải cách hành chính của Sở, giúp Giám đốc Sở triển khai một số nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính; tham gia một số Ban chỉ đạo, Hội đồng và Tổ đề án, tổ công tác của Tỉnh liên quan đến các lĩnh vực như: quốc phòng, an ninh, khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, phát triển năng lượng, bảo vệ nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển thủy lợi,  vì sự tiến bộ của phụ nữ, giúp Giám đốc Sở một số nhiệm vụ trong công tác cải cách tư pháp, các chương trình liên quan đến công tác nhân đạo, xóa đói giảm nghèo.

         - Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biến đổi khí hậu; Phòng Đăng ký đất đai; Phòng  đo đạc bản đồ và viễn thám; Tổ Hành chính công (Tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc tại Trung tâm Hành chính công); Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin./.


Phó giám đốc: Nguyễn Cao Dũng

- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Xây Dựng.
- Trình độ LLCT: Cao Cấp.
- Điện thoại: 0203.2201366
 

          - Phụ trách công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai đất đai, thực hiện công tác xây dựng, thẩm định giá đất các loại; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác quản lý biển và hải đảo; trực tiếp giúp Giám đốc Sở tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm duyệt và ký các báo cáo xác minh giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai...

          - Tham gia Ban chỉ đạo phát triển y tế biển đảo; làm Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; tham gia các Tổ công tác đàm phán thực hiện các dự án đầu tư theo các hình thức đối tác công tư; các nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế biển; Dự án xây dựng đường hầm qua vịnh Cửa Lục, phụ trách công tác dân vận chính quyền.

          - Trực tiếp phụ trách Chi cục Biển và Hải đảo; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường./.

 

 

 Phó giám đốc: Phạm Văn Cường

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ.
- Trình độ LLCT:  Cao cấp.
- Điện thoại: 0203-361.6686
- Email:  phamvancuong@quangninh.gov.vn        
 

          - Phụ trách công tác chuyên môn về lĩnh vực quản lý môi trường; tham gia Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm; giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện các nội dung về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia các tổ công tác, tổ đề án của tỉnh về chương trình xây dựng thành phố thông minh, phát triển đô thị xanh; các nhiệm vụ, dự án liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường; phát triển nguồn nhân lực và giáo dục đào tạo của tỉnh, phát triển nông nghiệp, nông thôn, văn hóa xã hội.

          - Trực tiếp phụ trách Chi cục Bảo vệ môi trường; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường./.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 205
Đã truy cập: 1012163