Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

04/04/2018

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

  Địa chỉ: Tầng 3, Trụ sở Liên cơ quan số 3 - Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203-383.4137;  Fax: 0203-383.4137

E-mail: ttcntt.stnvmt@quangninh.gov.vn

 

 

  BAN GIÁM ĐỐC

 

 

Giám đốc: Lưu Văn Luyện

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203-220.3090

Điện thoại di động: 0903.439.662

Email: luuvanluyen@quangninh.gov.vn

 

Phó Giám đốc: Vũ Ngọc Thái

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203-247.0733

Điện thoại di động: 0983.091.147

Email: vungocthai@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

Trung tâm Công nghệ Thông tin có chức năng giúp Giám đốc Sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thu thập, tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác và lưu trữ hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường (không bao gồm lĩnh vực đất đai) thuộc tỉnh. Phục vụ quản lý nhà nước và cộng đồng, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung cho các tổ chức thuộc Sở, các huyện, thị xã, thành phố. Lưu trữ, bảo quản thông tin tư liệu thuộc phạm vi quản lý và theo phân cấp của Sở, đồng thời chịu sự  chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

2.  Xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của ngành tài nguyên và Môi trường.

3. Tổ chức xây dựng, tích hợp, xử lý, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu các tài liệu điều tra cơ bản, lưu trữ hệ thống hồ sơ trong các lĩnh vực: Thanh tra, Tài nguyên khoáng sản, Tài nguyên nước và Khí tượng thuỷ văn, Biển và hải đảo, môi trường và các văn bản do văn phòng Sở chuyển đến. (Toàn bộ hồ sơ đất đai do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quản lý, khai thác, sử dụng và lưu trữ).

4. Cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường (không bao gồm lĩnh vực đất đai) đáp ứng nhu cầu sử dụng của tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức xây dựng và quản lý thư viện điện tử về thông tin, tư liệu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.

6.  Tham gia thẩm định các dự án triển khai công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở.

7.  Hỗ trợ các đơn vị thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ thông tin tư liệu đối với các đơn vị có chức năng thông tin tư liệu về tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tổ chức nối mạng thông tin và bảo mật thông tin đưa lên mạng theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các chương trình, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về thông tin tư liệu theo phân công của Sở.

9.  Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính cho các phòng, các đơn vị thuộc Sở, Phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

      10. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, tài chính của Trung tâm công nghệ thông tin.

      11. Thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin và nhiệm vụ về các lĩnh vực được giao.

      12. Tư vấn và đo vẽ, thành lập các loại bản đồ cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

      13. Được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế kỹ thuật, liên doanh liên kết theo quy định của pháp luật hiện hành.

          Ngoài biên chế sự nghiệp được giao, Trung tâm công nghệ thông tin được quyền tuyển dụng và ký kết các hợp đồng lao động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, quản lý, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. (Theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Thông tư liên tịch số : 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 05/6/2008 của Bộ tài nguyên và Môi trường – Bộ nội vụ). Hàng năm (vào cuối năm) đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng lao động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 602
Đã truy cập: 2132773