Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

04/04/2018

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

Địa chỉ: Phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203-387.3120;  Fax: 0203-387.3120

E-mail: ttktdc.stnvmt@quangninh.gov.vn

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

Giám Đốc: 

- Trình độ CM:       

- Trình độ LLCT:   

- ĐT văn phòng: 

- ĐT di động:

- Email:     

Nguyễn Tiến Cường

Thạc sỹ.

Cao Cấp.

0203-355.3688

0912.110.605

nguyentiencuong@quangninh.gov.vn

 

 

Phó Giám Đốc: 

- Trình độ CM:       

- Trình độ LLCT:  

- ĐT văn phòng: 

- ĐT di động:  

- Email:

 

 Trần Văn Ngoan

Thạc sỹ

Cao cấp

0203-363.5006

 

tranvanngoan@quangninh.gov.vn

 

  1. a) Chức năng:

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh có chức năng cung cấp các dịch vụ công gồm: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ và hàng năm cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh; đo đạc lập bản đồ các loại, kiểm tra thẩm định sản phẩm đo đạc và bản đồ; xây dựng quy hoạch, khảo sát, điều tra phân tích hiện trạng tài nguyên đất, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại số 509 đường Mạc Đăng Dung phường Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

 b) Nhiệm vụ:

  1. Khảo sát, thiết kế lập luận chứng kinh tế kỹ thuật các công trình đo dạc bản đồ, xây dựng lưới khống chế toạ độ, độ cao các cấp, đo đạc và thành lập các loại bản đồ: Địa hình (mặt nổi, địa hình đáy sông, biển), bản đồ hành chính, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bản đồ thu hồi đất, giao đất, thuê đất, trưng dụng đất và các loại bản đồ chuyên để phục vụ cho mục đích chuyên dùng khác.
  2. Thực hiện khảo sát khoan thăm dò địa chất phục vụ thiết kế quy hoạch xây dựng.
  3. Khảo sát điều tra lập bản đồ nông hoá thổ nhưỡng và điều tra phân hạng đánh giá kinh tế đất.
  4. Đăng ký đất đai, kiểm kê đât đai, lập hồ sơ địa chính.
  5. Điều tra khảo sát lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp Xã, Huyện, Tỉnh.
  6. Thu thập xử lý và khai thác các thông tin dữ liệu, tài liệu bản đồ về Tài nguyên và Môi trường.
  7. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến, tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ trong công tác đo đạc biên vẽ bản đồ.
  8. Được quyền ký kết các hợp đồng kinh tế kỹ thuật, liên doanh liên kết theo quy định của pháp luật hiện hành.
  9. Ngoài số biên chế được giao Trung tâm Kỹ thuật địa chính được quyền tuyển dụng và ký các hợp đồng lao động phù hợp với nhu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Quản lý, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật (theo nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 5/6/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ). Hàng năm (vào cuối năm) đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng lao động cho năm sau, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 317
Đã truy cập: 2521038