Báo cáo tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Mở rộng khuôn viên, xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Bằng Cả, xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long

06/11/2023 16:14

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long tại văn bản số 1704/QLDA ngày 01/11/2023. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với “Báo cáo tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Mở rộng khuôn viên, xây dựng bổ sung phòng học và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Bằng Cả, xã Bằng Cả, thành phố Hạ Long”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 85
Đã truy cập: 2530091