Dự án cầu Quảng Lợi, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đầm Hà

02/11/2023 08:51

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đầm Hà tại Văn bản số 591/BQLDA ngày 02/11/2023. Đề nghị cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động; cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp đến dự án (UBND phường, UBMTTQ Việt Nam cấp phường nơi thực hiện dự án) tham gia ý kiến đối với “Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cầu Quảng Lợi, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đầm Hà”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ Môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 152
Đã truy cập: 2530158