Báo cáo tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng mới Trụ sở Đảng ủy - HĐND – UBND xã Đồng Lâm tại xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long

17/11/2023 15:44

Căn cứ khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 và khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long tại văn bản số 1774/BQLDA ngày 13/11/2023. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét, ý kiến đối với “Báo cáo tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng mới Trụ sở Đảng ủy - HĐND – UBND xã Đồng Lâm tại xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long”.

Ý kiến tham gia gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua Chi cục Bảo vệ môi trường – Tầng 6, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời hạn tham vấn:  15 ngày.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 260
Đã truy cập: 2522156