Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Kho bạc Nhà nước Tiên Yên

10/05/2017 14:00

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 290/QĐ-TNMT ngày 8/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giáy chứng nhân quyền sử dụng đất đã cấp cho Kho bạc Nhà nước Tiên Yên.

Nội dung Quyết định đăng tài dưới đây

Tệp đính kèm

Phòng Đăng ký đất đai


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 270
Đã truy cập: 934332