Kết luận Thanh tra về quản lý sử dụng đất, thực hiện dự án Khu nghỉ mát du lịch sinh thái đảo Đá Dựng tại huyện Đầm Hà của Công ty CP Thương Mại và đâu tư Mỹ Việt

20/04/2017 09:00

Thực hiện Thực hiện quyết định số 144 QĐ/TNMT-TTr ngày 16/3/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “V/v thanh tra việc chấp hành  các quy định của luật đất đai đối với Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt trong việc thực hiện Dự án Khu nghỉ mát du lịch sinh thái đảo Đá Dựng, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà.

Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

I. Khái quát chung:

- Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.005 ngày 06/3/2007 thực hiện dự án xây dựng khu nghỉ mát du lịch sinh thái đảo Đá Dựng (Bồ Hòn) tại xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà.

- Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt được thuê 633.702,2 m2 thời gian thuê đất 50 năm, theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 12/9/2006 của UBND tỉnh.

 

II. Kết quả kiểm tra:

 

1. Hồ sơ pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103000663 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 17/3/2005 .

- Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng của dự án. Trong đó với phân kỳ đầu tư chia làm 02 giai đoạn: + Giai đoạn I : Năm 2006 - 2007 xây dựng các công trình trên đảo; + Giai đoạn II: Năm 2007 - 2008 xây dựng các công trình trên mặt nước và đường dạo trên bãi đá.

- Quyết định số 250/QĐ-TNMT ngày 23/8/2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 12/9/2006 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt thuê 633.702,2 m2 đất để xây dựng khu nghỉ mát du lịch sinh thái đảo Đá Dựng (Bồ Hòn) tại xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, thời gian thuê đất 50 năm.

- Biên bản bàn giao đất tại thực địa ngày 21/9/2006 của Sở TNMT.

- Hợp đồng thuê đất số 35/HĐTĐ ngày 16/11/2006, thời hạn thuê đất 50 năm tính từ ngày 12/9/2006.

- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 của UBND tỉnh về việc cấp giấy CN QSD 63,37 ha đất cho Công ty Mỹ Việt" kèm theo Giấy CNQSD đất số AD: 588357, số vào sổ cấp giấy T01911 ngày 04/1/2007.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.005 do UBND tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 06/3/2007. Trong đó: Tổng vốn đầu tư là 96.077 triệu đồng (vốn tự có); Mục tiêu và quy mô dự án: xây dựng khu du lịch sinh thái tổng hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế, kinh doanh khách sạn, biệt thự nghỉ mát, du lịch sinh thái, văn hoá thể thao, vui chơi giải trí. Quy mô hiện đại với 250 biệt thự, nhà nghỉ, nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế (5 sao); Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm; Tiến độ thực hiện dự án: là 2 năm, khởi công từ tháng 3 năm 2007; Được miễn tiền thuê đất 03 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động.

- Văn bản số 4198/UBND-QLĐDD2 ngày 29/10/2009 cuả UBND tỉnh về việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt.

 

2. Kết quả kiểm tra hiện trạng và tiến độ thực hiện dự án:

Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Mỹ Việt cho thấy: Công ty đã thực hiện được một số hạng mục công việc sau:

+ Thuê đơn vị rà phá bom mìn trên đảo .

+ Đã xây dựng được một nhà cấp 4 ba gian dùng để điều hành trong quá trình thi công diện tích khoảng 54 m2; Nhà vệ sinh, nhà tắm khoảng 50 m2; 02 bể chứa nước ngọt 70m3; 01 nhà điều hành với diện tích khoảng 40 m2; Xây dựng 04 nhà nghỉ với tổng diện tích khoảng 200 m2, trong đó có 02 nhà chưa lợp mái; 01 nhà đa năng khung sắt lợp tôn với diện tích khoảng 360 m2; (tại thời điểm kiểm tra đơn vị đang dừng việc san gạt đường sinh thái quanh đảo); Đã san gạt xong tuyến đường từ trung tâm ra cầu cảng với chiều dài khoảng 300m dài; chiều rộng 4m hiện trạng vẫn là đường đất, xây dựng 01 trạm phát sóng; 01 Cầu tầu.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 28/3/2017 Công ty đã dừng việc xây dựng chỉ có 01 người trông coi. Các hạng mục trên đã xuống cấp do không được thường xuyên tu sửa; Các hạng mục công trình khác theo Dự án và quy hoạch chi tiết đã phê duyệt Công ty chưa thực hiện xây dựng.

- Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Mỹ Việt trong quá trình san gạt làm đường từ trung tâm ra cầu cảng và làm đường vành đai đó san gạt tác đến rừng tự nhiên diện tích là 8.584,0 m2. Phần diện tích còn lại hiện trạng rừng nguyên sinh vẫn được bảo vệ không tác động.

- Tiến độ dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.005 do UBND tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 06/3/2007. Trong đó: Tổng vốn đầu tư là 96.077 triệu đồng (vốn tự có); Mục tiêu và quy mô dự án: xây dựng khu du lịch sinh thái tổng hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế, kinh doanh khách sạn, biệt thự nghỉ mát, du lịch sinh thái, văn hoá thể thao, vui chơi giải trí. Quy mô hiện đại với 250 biệt thự, nhà nghỉ, nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế (5 sao); Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm; Tiến độ thực hiện dự án: là 2 năm, khởi công từ tháng 3 năm 2007; Tính đến nay công ty đã chậm tiến độ.

Ngày 29/10/2009 UBND tỉnh có Văn bản số 4198/UBND-QLĐDD2 về việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt; trong đó đã yêu cầu công ty hoàn thành dự án đến năm 2010; Nếu quá thời hạn trên Công ty không tiến hành thi công công trình UBND tỉnh sẽ quyết định thu hồi đất mà không bồi thường các chi phí đã đầu tư.

 

3. Kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước:

Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt chưa thực hiện nộp tiền thuê đất một phần năm 2012; toàn bộ năm 2013 đến năm 2016 theo thông báo của Chi cục thuế huyện Đầm Hà. Ngày 28/9/2015 chi cục thuế huyện Đầm hà đã có báo cáo số 381/CCT “về việc đề nghị xử lý đối với đơn vị thuê đất nhưng không thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước”; Trong đó chi cục thuế huyện Đầm hà đó nhiều lần gửi thông báo nợ, đôn đốc nộp ngân sách. Theo thông qua điện thoại, mời đại diện đơn vị đến trụ sở chi cục Thuế làm việc, nhưng đơn vị không thực hiện.

 

          4. Ý  kiến của Công ty:

Ngày 07/4/2017 đại diện đoàn thanh tra của sở Tài nguyên và môi trường đã làm việc với bà Lê Thị Kim Liên là đại diện được ủy quyền của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt tại Hà Nội. Tại buổi làm việc bà Lê Thị Kim Liên đẫ thống nhất với những nội dung kiểm tra và có ý kiến sau:

1. Hiện tại phía công ty không còn khả năng để tiếp tục đầu tư vào dự án tại Quảng Ninh.

2. Đề nghị tỉnh xem xét giúp đỡ công ty có điều kiện đề có thể thu hồi lại giá trị lao động trong quá khứ.

3. Đề nghị tỉnh Quảng Ninh xen xét đến công lao bảo quản và giữ gìn rừng nguyên sinh trên đảo.

 

III.  Kết luận và biện pháp xử lý:

 

1. Kết luận:

- Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt được UBND tỉnh Quảng Ninh thuê 633.702,2 m2 đất tại Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 12/9/2006 để thực hiện dự án xây dựng khu nghỉ mát du lịch sinh thái đảo Đá Dựng (Bồ Hòn) tại xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, thời gian thuê đất 50 năm; Ngày 21/9/2006 được bàn giao đất tại thực địa.

- Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.005 do UBND tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 06/3/2007. Trong đó: Tổng vốn đầu tư là 96.077 triệu đồng (vốn tự có); Mục tiêu và quy mô dự án: xây dựng khu du lịch sinh thái tổng hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế, kinh doanh khách sạn, biệt thự nghỉ mát, du lịch sinh thái, văn hoá thể thao, vui chơi giải trí. Quy mô hiện đại với 250 biệt thự, nhà nghỉ, nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế (5 sao); Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm; Tiến độ thực hiện dự án: là 2 năm, khởi công từ tháng 3 năm 2007; Tính đến nay công ty đã chậm tiến độ 8 năm. Vi phạm những quy định phải thu hồi đất sau:

1) Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013;

2) Điểm d khoản 12 điều 2 nghị định số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;

 

3) Văn bản số 4198/UBND-QLĐDD2 ngày 29/10/2009 cuả UBND tỉnh về việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt, UBND tỉnh đã chỉ đạo: “Yêu cầu công ty hoàn thành dự án đến năm 2010; Nếu quá thời hạn trên Công ty không tiến hành thi công công trình UBND tỉnh sẽ quyết định thu hồi đất mà không bồi thường các chi phí đă đầu tư”.

Mặt khác việc sử dụng đất thực hiện dự án của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt trái với Nghị quyết 06-NQ-TU ngày 03/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

2. Biện pháp xử lý:

Giao cho phòng kế hoạch, Tài chính Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt tại dự án xây dựng khu nghỉ mát du lịch sinh thái đảo Đá Dựng (Bồ Hòn) xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà,  theo căn cứ các quy định sau:

1) Nghị quyết 06-NQ-TU ngày 03/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

2) Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013;

3) Điểm d khoản 12 điều 2 nghị định số: 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;

 

4) Văn bản số 4198/UBND-QLĐDD2 ngày 29/10/2009 cuả UBND tỉnh về việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt, UBND tỉnh đã chỉ đạo: “Yêu cầu công ty hoàn thành dự án đến năm 2010; Nếu quá thời hạn trên Công ty không tiến hành thi công công trình UBND tỉnh sẽ quyết định thu hồi đất mà không bồi thường các chi phí đã đầu tư”.

Kết luận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Mỹ Việt có quyền khiếu nại về nội dung kết luận thanh tra nhưng vẫn phải chấp hành các yêu cầu, kiến nghị nêu trong kết luận./.

Toàn văn kết luận tải dưới đây

Tệp đính kèm

Thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 699
Đã truy cập: 1014823