KẾT LUẬN THANH TRA việc quản lý sử dụng đất và tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Trung tâm thương mại nhà ở, dịch vụ ăn uống tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đối với Công ty TNHH TM Ngọc Thiện

24/10/2016 16:00

Thực hiện Quyết định số 324/QĐ -TNMT ngày 03/8/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với một số đơn vị, tổ chức trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh’’. Đoàn Thanh tra được thành lập theo Quyết định nói trên đã tiến hành thanh tra đối với Công ty TNHH Thương mại Ngọc Thiện.

S Tài nguyên và Môi trường kết lun như sau:

 

1. Khái quát chung:

Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, nhà ở, dịch vụ ăn uống tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều của Công ty TNHH Thương mại Ngọc Thiện được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 493/QĐ - UBND ngày 09/6/2014; Ngày 15/3/2015 được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.454 và được cho thuê đất tại Quyết định số 1116/QĐ - UBND ngày 24/4/2015.

 

2. Tình hình thực hiện dự án:

- Công ty TNHH Thương mại Ngọc Thiện được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2007/QĐ-UB ngày 16/6/2004 để đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất hoá mỹ phẩm, dịch vụ thương mại, nhà hàng ăn uống tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều. Diện tích sử dụng 30.762m2. Công ty đã hoàn thành việc đền bù GPMB, tuy nhiên do việc GPMB triển khai chậm nên Dự án của Công ty không còn tính khả thi như thời điểm xin đầu tư, Công ty đã xin được chuyển mục đích sử dụng đất và được UBND tỉnh đồng ý tại Công văn số 4133/UBND-QLĐĐ1 ngày 05/8/2013.

- Ngày 24/4/2015 UBND tỉnh có Quyết định số 1116/QĐ-UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty thuê với diện tích 39.949,3m2 để thực hiện Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, nhà ở, dịch vụ ăn uống tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, trong đó: Đất nhà ở liền kề: 11.705,4m2 (giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn giao đất: theo dự án được duyệt); Đất thương mại dịch vụ 4.137,1m2 (thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn thuê 50 năm); Đất công viên cây xanh cảnh quan diện tích 2.664,5m2, đất giao thông hạ tầng kỹ thuật diện tích 12.632,8m2, đất giao thông ngoại giao diện tích 8.809,5m2 (giao đất không thu tiền sử dụng đất trong thời gian xây dựng hạ tầng, hết hạn ngày 30/9/2017, sau khi thực hiện xong bàn giao cho địa phương quản lý).

 

* Về nghĩa vụ tài chính với nhà nước:

+ Công ty đã thực hiện xong việc nộp tiền thuê đất của Dự án giai đoạn trước (Nhà máy sản xuất hoá mỹ phẩm, dịch vụ thương mại, nhà hàng ăn uống) với số tiền: 810.830.000 đồng (theo Giấy nộp tiền vào NSNN ngày 02/4/2015);

+ Đối với tiền sử dụng đất của Dự án hiện đang triển khai thực hiện (Tổ hợp trung tâm thương mại, nhà ở, dịch vụ ăn uống): Công ty chưa thực hiện được do chưa xác định được giá tiền sử dụng đất của Dự án).

* Kết quả kiểm tra hiện trạng: Công ty chưa đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt.

3. Kết luận: Công ty được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa có quyết định phê duyệt giá tiền sử dụng đất dự án (Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định xong và có Văn bản gửi Sở Tài chính).

 

4. Biện pháp xử lý, đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính khẩn trương xác định tiền sử dụng đất trong tháng 10/2016 để Công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính và triển thực hiện dự án.

Kết luận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Thương mại Ngọc Thiện có quyền khiếu nại về nội dung kết luận thanh tra nhưng vẫn phải chấp hành các nội dung kết luận, kiến nghị nêu trong kết luận./.

Tệp đính kèm

Thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 716
Đã truy cập: 1014840