KẾT LUẬN THANH TRA việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với Công ty TNHH An Thái trong thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến chè tại xã Thuỷ An – thị xã Đông Triều

24/10/2016 16:00

 

Thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TNMT ngày 03/8/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với  một số đơn vị, tổ chức trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh’’. Đoàn Thanh tra được thành lập theo Quyết định nói trên đã tiến hành thanh tra đối Công ty TNHH An Thái.

 

 

S Tài nguyên và Môi trường kết lun như sau:

 

1. Khái quát chung:

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến chè tại xã Thuỷ An – thị xã Đông Triều của Công ty TNHH An Thái được UBND tỉnh phê duyệt Tổng mặt bằng Quy hoạch ngày 22/5/2006; Được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 12/9/2006; Công ty đã được bàn giao đất tại thực địa ngày 29/9/2006; Đã ký Hợp đồng thuê đất số 02/HĐTĐ ngày 03/01/2007 và đã được cấp  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T01922 cấp ngày 23/01/2007.

 

          2. Tình hình thực hiện dự án:

- Công ty TNHH An Thái được UBND tỉnh phê duyệt Tổng mặt bằng Quy hoạch ngày 22/5/2006 với tổng diện tích nghiên cứu: 9.960m2, bao gồm các hạng mục công trình chính sau: Cổng chính; Nhà bảo vệ; Nhà xưởng chế biến sản xuất 1+ Văn phòng; Nhà xưởng chế biến sản xuất 2; Nhà phục trợ; Khu vực hạ tầng kỹ thuật và hệ thống cứu hoả; Đất dự kiến xây dựng nhà kho chế thành phẩm; Hàng rào bảo vệ; Bồn hoa và cây xanh.

Công ty TNHH An Thái được UBND tỉnh cho thuê đất tại tại xã Thủy An, thị xã Đông Triều theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 12/9/2006 và cấp Giấy CNQSD đất số AD 582371 ngày 23/01/2007, diện tích 10.226,2 m2. Mục đích sử  dụng: Xây dựng xưởng sản xuất và chế biến chè xanh. Thời hạn thuê đất 50 năm (hết hạn sử dụng ngày 28/12/2050); Công ty đã hợp đồng thuê đất số 02 ngày 03/01/2007 với Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ngày 08/7/2015 UBND tỉnh có Quyết định số 1937/QĐ-UBND gia hạn thời gian thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất chế biến chè xanh của Công ty TNHH An Thái tại xã Thủy An, thị xã Đông Triều; thời gian gia hạn 24 tháng kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2016 (theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013). Công ty TNHH An Thái phải khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã được UBND tỉnh gia hạn; Nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất trong thời gian chậm tiến độ được gia hạn (02 năm); Hết thời gian được gia hạn mà chủ đầu tư chưa hoàn thành dự án theo quy hoạch được phê duyệt thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

 

* Kết quả kiểm tra hiện trạng:

- Công ty đã xây tường bảo vệ bao quanh toàn bộ khu đất được thuê; Trong mặt bằng khu đất đã xây dựng được các hạng mục công trình gồm: Cổng chính, Nhà bảo vệ + nhà để xe; nhà xưởng chế biến sản xuất 1+ Văn phòng, 01 nhà phụ trợ. Các công trình trên đã được xây dựng từ trước năm 2014.

- Tại thời điểm kiểm tra Công ty đang dừng hoạt động sản xuất.

Công ty chưa đầu tư xây dựng: Nhà xưởng chế biến sản xuất 2; Khu vực hạ tầng kỹ thuật và hệ thống cứu hoả; Đất dự kiến xây dựng nhà kho chế thành phẩm.

 

* Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai:

- Công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, Công ty còn nợ 417.614.963 đồng (trong đó số tiền 182.793.325 đồng theo báo cáo của Công ty đã có hồ sơ xin miễn giảm nhưng chưa có Quyết định được miễn giảm), tiền chậm nộp: 228.606.173 đồng.

 

- Công ty chưa nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với tiền thuê đất đối trong thời gian chậm tiến độ được gia hạn (2 năm) theo nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh.

 

3. Kết luận:

- Về quản lý sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án: Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất chế biến chè xanh của Công ty TNHH An Thái tại xã Thủy An, thị xã Đông Triều là chậm tiến độ, vi phạm quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Công ty TNHH An Thái đã được UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất 24 tháng để thực hiện dự án (kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2016) tại Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 08/7/2015. Tuy nhiên đến nay Công ty chưa triển khai xây dựng thêm được hạng mục công trình nào, không hoàn thành Dự án theo Quy hoạch được phê duyệt và theo đúng tiến độ quy định tại Quyết định gia hạn của UBND tỉnh.

4. Biện pháp xử lý, đề xuất, kến nghị::

- Giao phòng Quy hoạch – Kế hoạch Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH An Thái theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 giao UBND xã Thủy An, thị xã Đông Triều quản lý.

Kết luận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH An Thái có quyền khiếu nại về nội dung kết luận thanh tra nhưng vẫn phải chấp hành các nội dung kết luận, kiến nghị nêu trong kết luận./.

 

Tệp đính kèm

Thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 774
Đã truy cập: 1014898