KẾT LUẬN THANH TRA việc quản lý sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, văn phòng đối với Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Anh Lộc.

24/10/2016 16:00

Thực hiện Quyết định 263/QĐ-TNMT ngày 29/6/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với một số đơn vị, tổ chức trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên 02 địa bàn: huyện Vân Đồn; thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, văn phòng do Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Anh Lộc làm chủ đầu tư.

 

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

 1. Khái quát chung:

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Anh Lộc được UBND tỉnh cho thuê 1.848 m2 đất với thời hạn 50 năm theo Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Theo Quyết định nêu trên Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất tại thực địa ngày 25/8/2010 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 294483 ngày 7/10/2010.

 2. Tình hình thực hiện dự án:

Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại siêu thị, khách sạn, văn phòng ngày 20/10/2011 của chủ đầu tư thì thời gian thực hiện dự án do đơn vị phê duyệt là năm 2011-2012. Theo quy hoạch, Dự án của Công ty gồm 05 tầng trong đó có 01 tầng hầm.

* Tại thời điểm kiểm tra: đơn vị đã khởi công làm xong phần móng, đã xây dựng phần thô được 2 tầng với diện tích sàn là 649 m2/ sàn. Đã xây dựng 01 nhà cấp 4 làm văn phòng điều hành. Còn các hạng mục khác theo quy hoạch Công ty chưa thực hiện xây dựng.

Việc xây dựng của Công ty sai so với Quy hoạch được duyệt và sở Xây dựng đã kiểm tra và ban hành quyết định số 216/QĐ-XPHC ngày 22/4/2014 xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với công ty cổ phần dịch vụ du lịch Anh Lộc đồng thời Công ty chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm xây dựng sai quy hoạch.

 

* Về nghĩa vụ tài chính:

Công ty đã nộp tiền thuê đất đến hết năm 2014. Từ năm 2015 đến nay, Công ty chưa thực hiện nộp tiền thuê đất (theo thông báo số 469/124/TB-CCT ngày 15/4/2015 và thông báo số 470/106/TB-CCT ngày 15/4/2015 của Chi cục Thuế Thành Phố Móng Cái).

* Ý kiến của Công ty:

Công ty đề nghị UBND tình và các ban, ngành tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục thực hiện dự án. Công ty cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và tuân thủ đúng quy hoạch xây dựng.

Công ty cam kết sẽ hoàn thành xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động cuối năm 2017.

 3. Nhận xét, kết luận:

 3.1. Nhận xét:

* Về hồ sơ về lĩnh vực đất đai:

Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Anh Lộc được UBND tỉnh cho thuê 1.848 m2 đất với thời hạn 50 năm theo Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Theo Quyết định nêu trên Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất tại thực địa ngày 25/8/2010 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 294483 ngày 7/10/2010; Diện tích sử dụng: 1.848,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, văn phòng; Thời hạn: 50 năm (hết hạn sử dụng ngày 23/8/2060); Phương thức: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

* Về thực hiện dự án:

Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại siêu thị, khách sạn, văn phòng ngày 20/10/2011 của chủ đầu tư thì thời gian thực hiện dự án do đơn vị phê duyệt là năm 2011-2012. Theo quy hoạch, Dự án của Công ty gồm 05 tầng trong đó có 01 tầng hầm. Công ty đã khởi công làm xong phần móng, đã xây dựng phần thô được 2 tầng với diện tích sàn là 649 m2/ sàn. Đã xây dựng 01 nhà cấp 4 làm văn phòng điều hành. Còn các hạng mục khác theo quy hoạch Công ty chưa thực hiện xây dựng.

Ngày 23/4/2013 UBND thành phố Móng Cái đã làm việc với đơn vị, kết quả buổi làm việc Đơn vị đã cam kết hoàn thành dự án trong tháng 12/2013. Tuy nhiên cho đên thời điểm thanh tra tháng 7/2016, đơn vị vẫn chưa hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng theo như cam kết của đơn vị ngày 23/4/2013.

3.2. Kết luận:

Việc sử dụng đất, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại siêu thị, khách sạn, văn phòng của Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Anh Lộc là chậm tiến độ vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 (“Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng”).

4. Biện pháp xử lý, đề xuất, kiến nghị

Đề nghị UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng (kể từ ngày 08/7/2016 đến ngày 08/7/2018 và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Giao phòng Quy hoạch Kế hoạch đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định gia hạn 24 tháng cho Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Anh Lộc tại Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, văn phòng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.

          Kết luận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Anh Lộc có quyền khiếu nại về nội dung kết luận thanh tra nhưng vẫn phải chấp hành các yêu cầu, kiến nghị nêu trong kết luận./.

 

Tệp đính kèm

Thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 798
Đã truy cập: 1014922