KẾT LUẬN THANH TRA việc quản lý sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại đối với Công ty TNHH dịch vụ du lịch Việt An.

24/10/2016 16:00

Thực hiện Quyết định 263/QĐ-TNMT ngày 29/6/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với một số đơn vị, tổ chức trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên 02 địa bàn: huyện Vân Đồn; thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại do Công ty TNHH dịch vụ du lịch Việt An làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

 

1. Khái quát chung:

Công ty TNHH dịch vụ du lịch Việt An được UBND tỉnh cho thuê 400 m2 đất theo Quyết định số 4272/QĐ-UB ngày 24/11/2003, Công ty được bàn giao đất tại thực địa ngày 05/01/2006. Ngày 03/5/2013, Công ty ký hợp đồng thuê đất số 136/HĐTĐ với Sở Tài nguyên và Môi trường và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD582081 ngày 19/5/2016; Diện tích sử dụng: 400 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng trung tâm thương mại; Thời hạn: 50 năm (Hết hạn ngày 11/2053); Phương thức: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

 

2. Tình hình thực hiện dự án:

Căn cứ vào biên bản giao đất tại thực địa ngày 05/01/2006, đơn vị đã tiến hành xây dựng trên phần diện tích 400m2 đất được thuê theo giấy phép xây dựng số 661/2005/GPXD ngày 23/8/2005 của UBND thị xã Móng Cái (nay là UBND thành phố Móng Cái) cấp cho Công ty TNHH dịch vụ du lịch Việt An là 05 tầng, diện tích là 400 m2. Công ty đã tiến hành xây dựng từ năm 2006, với số tầng là 03 tầng. Đến năm 2008, Công ty tạm dừng việc xây dựng. Từ 2010 đến 2013, Công ty tiếp tục xây dựng 02 tầng còn lại.

* Tại thời điểm kiểm tra: Công ty đã xây dựng xong 05 tầng theo giấy phép xây dựng của UBND thành phố Móng Cái cấp. Tuy nhiên, đơn vị mới xây dựng xong phần thô, chưa hoàn thiện, chưa đưa dự án vào sử dụng.

 

* Về nghĩa vụ tài chính:

Công ty đã nộp tiền thuê đất đến kỳ I năm 2016 (Tại Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước số 445216011955822).

* Ý kiến của Công ty:

Về tiến độ thực hiện đầu tư, sử dụng đất của dự án quá chậm. Tuy nhiên đến nay đơn vị đã xây dựng xong 05 tầng phần thô theo đúng giấy phép xây dựng số 661/2005/GPXD ngày 23/8/2005 của UBND thị xã Móng Cái. Công ty đang tiến hành hoàn thiện và cam kết đến 31/12/2016 sẽ đưa công trình vào sử dụng.

Theo dự án đầu tư ban đầu được phê duyệt, dự án của Công ty là Trung tâm thương mại. Tuy nhiên đến nay, do nhu cầu phát triển kinh tế du lịch của địa phương nên Công ty có nguyện vong chuyển mục đích kinh doanh từ trung tâm thương mại sang khách sạn. Các điều kiện để kinh doanh khách sạn Công ty cam kết sẽ thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Đơn vị có nguyên vọng được trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất còn lại.

 

3. Nhận xét, kết luận:

 

3.1. Nhận xét:

* Về hồ sơ về lĩnh vực đất đai:

Công ty có đủ hồ sơ pháp lý về đất đai đối với Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại. Công ty TNHH dịch vụ du lịch Việt An được UBND tỉnh cho thuê 400 m2 đất với thời hạn 50 năm theo Quyết định số 4272/QĐ-UB ngày 24/11/2003 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Theo Quyết định nêu trên Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất tại thực địa ngày 05/01/2006. Ngày 03/5/2013, Công ty ký hợp đồng thuê đất số 136/HĐTĐ với Sở Tài nguyên và Môi trường và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD582081 ngày 19/5/2016; Diện tích sử dụng: 400 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng trung tâm thương mại; Thời hạn: 50 năm (Hết hạn ngày 11/2053); Phương thức: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

* Về thực hiện dự án:

Công ty đã tiến hành xây dựng một tòa nhà 05 tầng trên phần diện tích 400m2 đất được thuê theo giấy phép xây dựng số 661/2005/GPXD ngày 23/8/2005. Tuy nhiên, hiện tại đơn vị mới xây dựng xong phần thô, chưa hoàn thiện để đưa dự án vào sử dụng.

 

3.2. Kết luận:

Việc sử dụng đất, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại của Công ty TNHH dịch vụ du lịch Việt An là chậm tiến độ vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 (“Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng”).

4. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng (kể từ ngày 05/7/2016 đến ngày 05/7/2018 và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Giao phòng Quy hoạch Kế hoạch đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định gia hạn 24 tháng cho Công ty TNHH dịch vụ du lịch Việt An tại dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.

          Kết luận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH dịch vụ du lịch Việt An có quyền khiếu nại về nội dung kết luận thanh tra nhưng vẫn phải chấp hành các yêu cầu, kiến nghị nêu trong kết luận./.

Tệp đính kèm

Thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 630
Đã truy cập: 1014754