KẾT LUẬN THANH TRA việc quản lý sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án văn phòng đại diện, khách sạn đối với Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh.

24/10/2016 16:00

 

 

Thực hiện Quyết định 263/QĐ-TNMT ngày 29/6/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với một số đơn vị, tổ chức trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên 02 địa bàn: huyện Vân Đồn; thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra Dự án văn phòng đại diện, khách sạn do Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

 

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

 

1. Khái quát chung:

Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh được UBND tỉnh cho thuê 2.657,2 m2 đất với thời hạn 50 năm theo Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 08/8/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Theo Quyết định nêu trên Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất tại thực địa ngày 12/4/2006. Ngày 19/5/2016, Công ty được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD582081.

Công ty được UBND thành phố Móng Cái phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Văn phòng đại diện và kinh doanh dịch vụ - Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh tại phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái tại Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 21/7/2011.

 

2. Tình hình thực hiện dự án:

Căn cứ vào quyết định và quy hoạch điều chỉnh được UBND thành phố Móng Cái phê duyệt theo quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 21/7/2011, dự án của Công ty phải xây dựng 05 hạng mục công trình:

1 - Nhà điều hành 3 tầng với diện tích sàn là 200,0 m2;

2 - Sân bãi thể thao với diện tích là 180,0 m2;

3 - Nhà hàng dịch vụ với diện tích: 809,0 m2;

4 - Sân đường giao thông với diện tích là 467,0 m2;

5 - Bãi để xe với diện tích: 146,0 m2.

* Tại thời điểm kiểm tra: Công ty đã thực hiện được một số hạng mục như sau:

          - Khu nhà điều hành: Đơn vị mới thực hiện xây dựng 01 tầng.

          - Nhà hàng dịch vụ: Đơn vị đã xây dựng và đang hoàn thiện.

          Các hạng mục chưa xây dựng gồm:

- Khu sân bãi thể thao;

          - Sân đường giao thông;

- Khu bãi để xe.

 

* Về nghĩa vụ tài chính:

Công ty đã thực hiện nộp tiền thuế đất hết năm 2015 với số tiền là 69.751.500 đồng (Theo giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước số 20151116VNTN5257).

* Ý kiến của Công ty: Công ty cam kết sẽ hoàn thành xây dựng nhà hàng dịch vụ, các công trình như: sân bãi thể thao, nhà để xe, sân đường giao thông và đưa dự án vào hoạt động trong tháng 9/2016. Đối với nhà điều hành Công ty đã xây dựng được 01 tầng, Công ty cam kết đến tháng 12/2017 sẽ hoàn thiện xây dựng xong theo quy hoạch.

 

3. Nhận xét, kết luận:

 

3.1. Nhận xét:

* Về hồ sơ về lĩnh vực đất đai:

Công ty có đủ hồ sơ pháp lý về đất đai đối với dự án dự án văn phòng đại diện, khách sạn. Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê 2.657,2 m2 đất với thời hạn 50 năm theo Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 08/8/2005; được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất tại thực địa ngày 12/4/2006 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD582081 ngày 19/5/2016; Diện tích sử dụng: 2.657,2 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng văn phòng đại diện và kinh doanh dịch vụ; Thời hạn: 50 năm (Hết hạn ngày 08/8/2055); Phương thức: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

* Về thực hiện dự án:

Công ty đã thực hiện xây dựng được một số hạng mục như Khu nhà điều hành: Đơn vị mới thực hiện xây dựng 01 tầng; Nhà hàng dịch vụ: Đơn vị đã xây dựng và đang hoàn thiện. Các hạng mục chưa xây dựng gồm: Khu sân bãi thể thao; Sân đường giao thông; Khu bãi để xe. Công ty cam kết sẽ hoàn thành xây dựng nhà hàng dịch vụ, các công trình như: sân bãi thể thao, nhà để xe, sân đường giao thông và đưa dự án vào hoạt động trong tháng 9/2016. Đối với nhà điều hành Công ty đã xây dựng được 01 tầng, Công ty cam kết đến tháng 12/2017 sẽ hoàn thiện xây dựng xong theo quy hoạch.

 

3.2. Kết luận:

Việc sử dụng đất, thực hiện Dự án văn phòng đại diện, khách sạn của Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh là chậm tiến độ vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 (“Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng”).

4. Biện pháp xử lý, đề xuất, kiến nghị

          Đề nghị UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng (kể từ ngày 11/7/2016 đến ngày 11/7/2018 và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Giao phòng Quy hoạch Kế hoạch đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định gia hạn 24 tháng cho Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh tại dự án văn phòng đại diện, khách sạn theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Kết luận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh có quyền khiếu nại về nội dung kết luận thanh tra nhưng vẫn phải chấp hành các yêu cầu, kiến nghị nêu trong kết luận./.

 

Tệp đính kèm

Thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 647
Đã truy cập: 1014771