KẾT LUẬN THANH TRA việc quản lý sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản ở khu Ao Ren, thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn đối với Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải

24/10/2016 16:00

Thực hiện Quyết định 263/QĐ-TNMT ngày 29/6/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với một số đơn vị, tổ chức trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên 02 địa bàn: huyện Vân Đồn; thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra Dự án nuôi trồng thủy sản ở khu Ao Ren, thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn do Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

 

1. Khái quát chung:

Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định 1187/QĐ-UBND ngày 14/4/2004 và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản găn liền với đất số AĐ 165838 ngày 22/02/2006.

 

2. Tình hình thực hiện dự án:

 

          Sau khi được bàn giao đất ngoài thực địa Công ty đã đầu tư các hạng mục, đắp kè bao chắn sóng khu vực nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nuôi tôm công nghiệp xảy ra hiện tượng chết hàng loạt. Nhận thấy quá trình nuôi tôm không hiệu quả Công ty đã trình UBND tỉnh cho phép chuyển sản phẩm nuôi trồng (từ nuôi Tôm công nghiệp sang nuôi Sá Sùng) và được UBND tỉnh đồng ý tại Văn bản số 2030/UBND-NLN2 ngày 07/6/2011 về việc chuyển đổi đối tượng nuôi trồng thủy sản của Công ty Vân Hải Viglacera. Thực hiện chủ trương trên, Công ty đã thực hiện việc nuôi Sá Sùng. Nhưng khi thực hiện việc nuôi trồng đó, nhân dân địa phương đến xâm chiếm và sử dụng từ đó đến nay (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra tháng 7/2016). Công ty không được sử dụng đất để thực hiện dự án mà vẫn phải nộp tiền thuê đất đến hết năm 2015. 

 

* Tại thời điểm kiểm tra: Nhân dân địa phương đến xâm chiếm và sử dụng từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra tháng 7/2016.

* Về nghĩa vụ tài chính:

Công ty đã nộp tiền thuê đất đến 30/6/2016 trên toàn bộ diện tích được thuê.

* Ý kiến của Công ty:

Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải nhận thấy việc đầu tư vào dự án không đạt hiệu quả, để phù hợp với điều kiện thực tế và ổn định an sinh xã hội của địa phương cộng với ý kiến của nhân dân địa phương, Công ty đã có văn bản số 349/CTTCKHĐT ngày 20/9/2016 của Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải gửi UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế và Sở Tài nguyên và Môi trường với nội dung trả lại diện tích được thuê đất để nuôi sá sùng sinh thái và chấm dứt hoạt động đầu tư dự án nuôi trồng thủy sản ở khu Ao Ren, thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn.

 

3. Nhận xét, kết luận:

 

3.1. Nhận xét:

* Về hồ sơ về lĩnh vực đất đai:

Công ty có cơ bản đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai đối với diện tích 810247,0 m2 (Diện tích nuôi tôm theo phương thức công nghiệp). Công ty đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định 1187/QĐ-UBND ngày 14/4/2004, đã được nhận bàn giao mốc ranh giới khu đất tại thực địa ngày 24/5/2004; đã ký hợp đồng thuê đất số 148/HĐ-TĐ ngày 08/11/2007 với Sở Tài nguyên và Môi trường và được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản găn liền với đất số AĐ 165838 ngày 22/02/2006.

* Về thực hiện dự án:

Dự án nuôi trồng thủy sản ở khu Ao Ren, thôn Sơn Hào của Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải đã được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án, tuy nhiên Công ty không quản lý và để xảy ra tình trạng nhân dân địa phương đến xâm chiếm và sử dụng từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra tháng 7/2016. Công ty không được sử dụng đất để thực hiện dự án mà vẫn phải nộp tiền thuê đất đến 30/6/2016 trên toàn bộ diện tích được thuê.

 

3.2. Kết luận:

Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải đã được bàn giao mốc ranh giới khu đất tại thực địa ngày 24/5/2004 để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản ở khu Ao Ren, thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, Công ty không quản lý và để xảy ra tình trạng nhân dân địa phương đến xâm chiếm và sử dụng từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra tháng 7/2016.

Mặt khác, ngày 20/9/2016 Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải đã có đơn tự nguyện trả lại diện tích được thuê đất để nuôi sá sùng sinh thái và chấm dứt hoạt động đầu tư dự án nuôi trồng thủy sản ở khu Ao Ren, thôn Sơn Hào, xã Quan Lan, huyện Vân Đồn tại văn bản số 349/CT-TCKHĐT ngày 20/9/2016 của Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải.

4. Biện pháp xử lý, đề xuất, kiến nghị

 

Căn cứ quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013, đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 65 Luật đất đai 2013 (“Thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất”).

Kết luận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải có quyền khiếu nại về nội dung kết luận thanh tra nhưng vẫn phải chấp hành các yêu cầu, kiến nghị nêu trong kết luận./.

Tệp đính kèm

Thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 683
Đã truy cập: 1014807