KẾT LUẬN THANH TRA Việc quản lý sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Hải Đăng tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long đối với Công ty TNHH Hải Đăng.

27/09/2016 10:00

Thực hiện Quyết định số 265 /QĐ -TNMT ngày 30/6/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với một số đơn vị, tổ chức trong quá trình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh”. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Hải Đăng tại phường Bãi Cháy, tp.Hạ Long do Công ty TNHH Hải Đăng làm Chủ đầu tư.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Hải Đăng tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long đối với Công ty TNHH Hải Đăng.

 

1. Khái quát chung:

Công ty TNHH Hải Đăng được UBND tỉnh cho thuê đất tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Hải Đăng. Diện tích đất được thuê theo Quyết định số 88/QĐ - UB ngày 08/01/2003 là 10.540 m2, sau đó được điều chỉnh tại Quyết định số 752/QĐ - UBND ngày 19/3/2009 là 9.011,6 m2. Công ty đã được nhận bàn giao đất tại thực địa ngày 26/3/2009, ký Hợp đồng thuê đất số 53/HĐTĐ ngày 19/5/2009, được cấp giấy CNQSD đất số AL 400705 ngày 27/8/2009.

2. Tình hình thực hiện dự án:

- Năm 2013 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện dự án khách sạn Hải Đăng của Công ty TNHH Hải Đăng. Tại thời điểm kiểm tra ngày 27/11/2013 xác định: Công ty đã hoàn thành GPMB trên diện tích 9.011,6 m2, hoàn thành hạng mục san nền và xây kè phía tây thửa đất, khoan thăm dò địa chất. Tuy nhiên Công ty chưa xin cấp phép xây dựng và chưa thi công xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được phê duyệt. Tổng giá trị đã chi trả bồi thường GPMB và đầu tư vào dự án theo báo cáo của Công ty tính đến thời điểm tháng 11/2013 đạt khoảng 25/91 tỷ đồng. Do Công ty quyết tâm thực hiện dự án, có cam kết về thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thời gian khởi công và tiến độ thực hiện dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo đề nghị UBND tỉnh cho Công ty được triển khai thực hiện dự án theo đúng cam kết (Quý I/2014 hoàn thiện các thủ tục và ký quỹ; Quý 2/2014 khởi công công trình).

Ngày 25/1/2014 UBND tỉnh có Văn bản số 443/UBND-QLĐĐ1, trong đó đã chỉ đạo Công ty như sau: Yêu cầu Công ty triển khai thực hiện dự án theo đúng cam kết (Quý 1 năm 2014 hoàn thiện các thủ tục, lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục phụ trợ; Quý 2 khởi công công trình). Nếu hết Quý 2 năm 2014 đơn vị không triển khai dự án như đã cam kết, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty giao cho Trung tâm PTQĐ Hạ Long quản lý theo đúng quy định.

Ngày 05/8/2014 Công ty đã được phòng quản lý đô thị thành phố Hạ Long cấp Giấy phép xây dựng số 416/GPXD với nội dung cho phép Công ty xây dựng khu massage, tắm khoáng nóng và nhà nghỉ nhân viên.

- Tại Biên bản làm việc ngày 12/12/2014 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Hạ Long và Chủ đầu tư đã xác định: Công ty TNHH Hải Đăng đã triển khai thực hiện Dự án xây dựng Khách sạn Hải Đăng nhưng không theo đúng tiến độ Công ty đã cam kết và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 443/UBND-QLĐĐ1 ngày 25/1/2014.

- Ngày 14/01/2015 UBND tỉnh có Văn bản số 189/UBND-QLĐĐ1 cho phép Công ty TNHH Hải Đăng được gia hạn sử dụng đất 24 tháng (kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2016).  Trong đó đã yêu cầu Công ty TNHH Hải Đăng phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này (từ 01/7/2014 đến 01/7/2016); Nếu hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

* Kết quả kiểm tra thực địa:

- Tại thời điểm kiểm tra (ngày 08/7/2016) Công ty TNHH Hải Đăng chưa triển khai xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt, chưa thực hiện xây dựng thêm được hạng mục nào ngoài khối lượng đã được xác định tại Biên bản làm việc ngày 27/11/2013 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty TNHH Hải Đăng.

- Công ty không thực hiện đúng cam kết về thời gian khởi công xây dựng dự án và yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 443/UBND-QLĐĐ1 ngày 25/1/2014; Không thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 189/UBND - QLĐĐ1 ngày 14/01/2015.

* Về nghĩa vụ tài chính:

- Công ty đã nộp tiền thuê đất đến hết năm 2015 theo giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngày 13/5/2015 và ngày 28/01/2016 của Chi cục thuế thành phố Hạ Long, với số tiền: 206.994.158đồng.

- Công ty chưa nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian được gia hạn 24 tháng (từ 01/7/2014 đến 01/7/2016).

3. Kết luận:

- Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Hải Đăng của Công ty TNHH Hải Đăng là chậm tiến độ, vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. UBND tỉnh đã có Văn bản số 189/UBND-QLĐĐ1 ngày 14/01/2015 cho Công ty được gia hạn sử dụng đất 24 tháng và yêu cầu Công ty phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian được gia hạn (kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2016). Đến nay sau 24 tháng được gia hạn, Công ty chưa triển khai xây dựng công trình, không thực hiện đúng nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 189/UBND - QLĐĐ1 ngày 14/01/2015.

Để làm việc với người đại diện pháp luật của Công ty, Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời 04 lần nhưng Công ty không cử người đại diện theo pháp luật đến làm việc (có 02 lần cử kế toán đến, nhưng không có giấy ủy quyền). Đoàn thanh tra, phối hợp với UBND phường Bãi Cháy đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và lập biên bản đối với hiện trạng khu đất của Công ty được thuê để thực hiện dự án (có biên bản làm việc ngày 08/7/2016).

4. Biện pháp xử lý, đề xuất, kiến nghị:

- Giao phòng Quy hoạch Kế hoạch đất đai của Sở hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi 9.011,6 m2 đất đã cho Công ty TNHH Hải Đăng thuê tại phường Bãi Cháy theo quy định tại điểm i, khoản 1, điều 64, Luật Đất đai năm 2013.

Kết luận này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Hải Đăng có quyền khiếu nại về nội dung kết luận thanh tra nhưng vẫn phải chấp hành các yêu cầu, kiến nghị nêu trong kết luận./.

Tệp đính kèm

Thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 799
Đã truy cập: 1014923