Ưu đãi trong lĩnh vực Giảm nghèo tại các xã đảo, vùng bãi ngang ven biển

22/09/2016 11:00

TT

Văn bản quy định

Khoản mục ưu đãi

Quy định/Đối tượng ưu đãi liên quan đến biển, hải đảo

Hình thức ưu đãi

Thời hạn ưu đãi

 1

Quyết định 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015

Điểm a, Khoản 6, Điều 1

Dự án 1 - Tiểu dự án 2: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo

Hỗ trợ trực tiếp để đầu tư vào các cơ sở hạ tầng

Năm 2016

 2

Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015

Điều 1

 Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 311 xã thuộc 22 tỉnh được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 (Quảng Ninh gồm có các xã: Bản Sen, Đài Xuyên, Vạn Yên, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Bình Dân, huyện Vân Đồn và xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô).

Năm 2016

Tệp đính kèm

Chi cục Biển và Hải đảo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 417
Đã truy cập: 929074