Ưu đãi trong lĩnh vực Đào tạo nghề biển

22/09/2016 11:00

TT

Văn bản quy định

Khoản mục ưu đãi

Quy định/Đối tượng ưu đãi liên quan đến biển, hải đảo

Hình thức ưu đãi

Thời hạn ưu đãi

1

Chính sách ưu đãi của Trung ương

1.1

Quyết định 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng

Khoản 6, Điều 4

Ngư dân học nghề: Vận hành tầu vỏ thép, tầu vỏ vật liệu mới, kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới đối với tầu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên

Được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo

Không xác định

Khoản 1, Khoản 2, Điều 5

- Ngư dân thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động nữ bị mất việc làm được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học, hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.
- Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000đ/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên

Không xác định

2

Chính sách ưu đãi của Tỉnh

2.1

Quyết định 344/2016/QĐ-UBND ngày 02/02/2016 Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh, giai đoạn 2016-2020

Khoản 1, Điều 4 

Hỗ trợ đào tạo nghề Điều khiển tàu biển

+ Đào tạo trình độ cao đẳng: hỗ trợ 50% mức lương cơ sở chung/tháng, tối đa không quá 30 tháng;
+ Đào tạo trình độ trung cấp: hỗ trợ 40% mức lương cơ sở chung/tháng, tối đa không quá 20 tháng

Đến năm 2020

 2.2

Quyết định 1274/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 Hỗ trợ tiền ăn cho lao động nông thôn học nghề theo quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Khoản 2, Điều 1

Ngư dân thuộc đối tượng là lao động nông thôn

Ngư dân thuộc đối tượng là lao động nông thôn khác khi tham gia học nghề được tỉnh hỗ trợ 15.000đồng/người/ ngày thực học

Đến năm 2020

Chi cục Biển và Hải đảo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 428
Đã truy cập: 929085