Ưu đãi trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ tại các xã đảo

22/09/2016 11:00

TT

Văn bản quy định

Khoản mục ưu đãi

Quy định/Đối tượng ưu đãi liên quan đến biển, hải đảo

Hình thức ưu đãi

Thời hạn ưu đãi

1

Quyết định 1023/QĐ-UBND ngày 07/5/2012
Về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh

Điều 4

Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo theo quy định tại Điều 35 Luật chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ không hoàn lại một phần hoặc toàn bộ chi phí.

 

2

Quyết định 1562/QĐ-UBND ngày 25/6/2012
 V.v ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư cho Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

Điều 10

Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (theo quy định tại Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các tổ chức hành chính thuộc vùng khó khăn).

Mức chi đối với dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ:
Tổng kinh phí từ ngân sách tỉnh cho mỗi dự án không quá 10 tỷ đồng, trong đó:
- Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: Chi tối đa đến 70% tổng kinh phí đầu tư mới.
- Lĩnh vực còn lại: Chi tối đa đến 50% tổng kinh phí đầu tư mới.

 

Chi cục Biển và Hải đảo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 434
Đã truy cập: 929091