Ưu đãi đối với lĩnh vực Quy hoạch xây dựng tại các xã hải đảo

22/09/2016 11:00

TT

Văn bản quy định

Khoản mục ưu đãi

Quy định/Đối tượng ưu đãi liên quan đến biển, hải đảo

Hình thức ưu đãi

Thời hạn ưu đãi

1

Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Điểm1.2, mục 1, phần I của Phụ lục kèm theo Thông tư (phần Ghi chú)

Định mức chi phí lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn của các xã miền núi, vùng cao và các xã hải đảo

Được điều chỉnh với hệ số k=1,15 so với định mức chi phí

 

Chi cục Biển và Hải đảo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 452
Đã truy cập: 929109