Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2018

31/01/2018 16:44

Ngày 14/12/2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký quyết định số 767/QĐ-TNMT phê duyệt Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2018 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (cụ thể có Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra và danh mục dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các đơn vị năm 2018 kèm theo).

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2018 tại đây

Lê Tâm – Thanh Tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 136
Đã truy cập: 2530142