Dự thảo về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.

24/04/2018 15:13

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 9698/UBND-QLĐĐ2 ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc rà soát lại Bảng giá các loại đất trên địa tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019; Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.

Để thực hiện theo đúng quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng bản dự thảo Quyết định nêu trên lên cổng thông tin điện tử .

Tải file dự thảo Quyết định tại đây

Tuấn Hiệp - P.ĐKĐĐ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1353
Đã truy cập: 1825580