Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị Bà Nguyễn Thanh Hương

14/05/2018 11:27

Nội dung kiến nghị: Bà Nguyễn Thanh Hương kiến nghị có mua một ô đất tại Dự án Đồi Chè phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long do Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh làm chủ đầu tư, nay tỉnh đã chấm dứt đầu tư dự án, bà muốn biết rõ thông tin và thủ tục để đảm bảo nguồn tiền đã mua.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời cụ thể như sau:

Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh giao đất tại Quyết định số: 656/QĐ-UB ngày 02/3/2005 với diện tích là 324.200,4 m2. Ngày 15/3/2005, Công ty được tạm bàn giao mốc ranh giới tại thực địa để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo Quyết định số: 39/QĐ-UB ngày 07/01/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án đầu tư thì thời gian thực hiện Dự án là 04 năm (giai đoạn 2005-2009).

Tuy nhiên, tính từ ngày tạm nhận bàn giao mốc ranh giới đất tại thực địa (ngày 15/3/2005) đến thời điểm thanh tra (19/6/2017) là 12 năm 03 tháng, Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh vẫn chưa hoàn thành xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa được nhận bàn giao đất tại thực địa, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện dự án.

Do vậy, tháng 8 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 2361/QĐ-KHĐT chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án, với lý do không đảm bảo nguyên tắc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo Điều 4, Luật Xây dựng năm 2014; chủ đầu tư không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký được UBND tỉnh phê duyệt tại Mục 8, Điều 1 Quyết định số 39/QĐ-UB ngày 07/01/2005 của UBND tỉnh; hành vi này quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4415/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về việc thu hồi Quyết định số 656/QĐ-UB ngày 02/3/2005 của UBND tỉnh “V/v giao 324.200,4m2 đất (giai đoạn 1) cho Công ty cổ phần doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị mới tại khu vực Đồi Chè, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long”.

Việc giao dịch (mua, bán) giữa Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh với bà Nguyễn Thanh Hương có thể là hình thức “Hợp đồng góp vốn” để đầu tư dự án chứ không phải là “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai”, vì theo quy định tại Điều 194, Luật Đất đai năm 2013 quy định “về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê thì Dự án đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị mới tại khu vực Đồi Chè, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long của Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh không đủ điều kiện để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trường hợp có xẩy ra tranh chấp thì thuộc “tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự”, theo quy định tại Khoản 3, Điều 26, Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bà Nguyễn Thanh Hương được biết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Trìu - TT Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 937
Đã truy cập: 1138321