Thông báo Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Ba Chẽ về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình sử dụng năm 2018.

12/11/2018 14:31

Theo đề nghị của Hội đồng tiêu hủy phôi giấy chứng nhận được thành lập theo Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 tại Tờ trình ngày 30/10/2018 về việc đề nghị ban hành Quyết định tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình sử dụng năm 2018.

UBND huyện Ba Chẽ ban hành Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 tiêu hủy 157 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình sử dụng năm 2018 (có bảng kê chi tiết kèm theo).

Nội dung Quyết định đăng tài dưới đây

Tệp đính kèm

qt.stnmt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 269
Đã truy cập: 934331