Thông báo việc hỗ trợ mặt bằng kinh doanh cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

30/08/2019 14:27

Căn cứ Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh “Về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nhiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”;

          Căn cứ Hướng dẫn Liên sở số 2168/KHĐT-CT-TNMT-TC-TTTT-KHCN-BQLKKT-CT ngày 15/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Thông tin truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục thuế  “Về việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và thanh toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 theo Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh”;

          Sở Tài nguyên và Môi trường Thông báo đến các Doanh nghiệp vừa và nhỏ  trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được biết về việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất trong khu Công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Đề nghị các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong toàn tỉnh nộp hồ sơ theo quy định tại Điểm 5.4 mục 5 phần II của Hướng dẫn số  2168/KHĐT-CT-TNMT-TC-TTTT-KHCN-BQLKKT-CT ngày 15/7/2019 về Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét hỗ trợ mặt bằng sản xuất theo quy định;

          Đề nghị Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp thông báo cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp được biết.

          Chi tiết được đăng trên trang https://quangninh.gov.vn/So/sotainguyenmt

          Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh trân trọng thông báo ./.

Chi tiết các văn bản xem và tải xuống tại đây:


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1332
Đã truy cập: 1825559