Lấy ý kiến về Bãi bỏ Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Ban hành Quy định tạm thời xây dựng, xem xét và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

25/10/2019 10:40

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH3 ngày 22/6/2015 và các quy định có liên quan; Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định tạm thời xây dựng, xem xét và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (gửi kèm theo).

Đề nghị các cá nhân, tổ chức tham gia ý kiến đối với dự thảo tờ trình và quyết định nêu trên, để Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Dự thảo Tờ trình và Quyết định xem và tải xuống tại đây:

qt.stnmt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 593
Đã truy cập: 928614