Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “V/v quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024”

23/10/2019 14:25

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-TNMT ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh “V/v phê duyệt dự án Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024”.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “V/v quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024”;

Để thực hiện theo đúng quy định tại Điều 129, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng bản dự thảo Quyết định lên cổng thông tin điện tử thành phần Sở Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân theo quy định.

Thông tin đóng góp xin được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường. Tầng 7 - Trụ sở liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Xem và tải xuống dự thảo Quyết định tại đây:


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1358
Đã truy cập: 1825585