Thông báo Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

13/11/2019 16:36

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 31/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Căn cứ thông báo số 2454/TB-SNV ngày 08/11/2019 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo thông báo số 2454/TB-SNV ngày 08/11/2019 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (chi tiết tại văn bản đính kèm).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 10/12/2019 (trong giờ hành chính).

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết và tải xuống tại đây:

Tệp đính kèm

qt.stnmt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 237
Đã truy cập: 1236592