Yêu cầu và Đề cương báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, thực hiện nghĩa vụ về tài nguyên nước năm 2019; kế hoạch khai thác, nhu cầu sử dụng tài nguyên nước năm 2020.

25/12/2019 08:43

Thực hiện Khoản 2 Điều 43 Luật Tài nguyên nước quy định nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước; yêu cầu tại Điều 2 của giấy phép về tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng nguồn nước của phát luật về tài nguyên nước; nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2019, kế hoạch phân bổ tài nguyên nước trong năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đơn vị báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, tình hình thực hiện nghĩa vụ về tài nguyên nước năm 2019; kế hoạch khai thác, nhu cầu sử dụng tài nguyên nước năm 2020 (theo Đề cương gửi kèm, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, mục Tin hoạt động), gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01/2020, để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường  thông báo để  đơn vị biết, nghiêm túc thực hiện./.

Xem văn bản và tải xuống tại đây:

qt.stnmt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 479
Đã truy cập: 939056