Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh.

22/04/2020 16:52

Căn cứ Quy chế số 09-QC/TU ngày 02/12/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành về việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;

Căn cứ văn bản số 2200/UBND-TH5 ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm cấp trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường bằng hình thức thi tuyển theo quy định tại Quy chế số 09-QC/TU ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Căn cứ Kế hoạch số 2278/KH-TNMT ngày 21/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc tổ chức thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh.

Thời gian nhận hồ sơ trong giờ hành chính như sau:

- Từ ngày 27/4/2020 đến hết ngày 15/5/2020.

chi tiết tại file đính kèm tại đây:

qt.stnmt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 800
Đã truy cập: 1014924