Về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày năm 2020.

03/06/2020 09:08

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020;

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2906/BTNMT-TTTNMT ngày 29/5/2020 về việc tổ chức các hoạt động thuộc “tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2020.

Để thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 với chủ đề năm 2020 là “Hành động vì thiên nhiên” (Time for Nature), kêu gọi cộng đồng, người dân phải cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020; căn cứ vào điều kiện, tình hình thức tế tại thời điểm tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động, nội dung phù hợp hưởng ứng sự kiện (đính kèm văn bản hướng dẫn số 3253/TNMT-BVMT ngày 02/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

qt.stnmt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1266
Đã truy cập: 1061921